Р о д и н а
Мати:
Півень Катерина Віталієвна

Півень Марія Станіславівна

Дата народження: 2015.10.23.
    Місце: м.Київ
Родове дерево